Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία έκανε έναρξη εργασιών το έτος 2021, με τον διακριτικό τίτλο AGROHORIZON ΙΚΕ, αριθμός δήλωσης κατάθεσης εθνικού σήματος Ν 270627 και είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου ΑΦ1003.
Δημιουργήθηκε από τους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους Μπαλλή Κυριακή Γεωπόνο ΠΕ, την Ζωγράφου Αικατερίνη Γεωπόνο ΠΕ και τον Ντάγκα Ιωάννη Οικονομολόγο και το έτος 2022 συνεχίζει να αναπτύσεται προσθέτοντας νέους μετόχους, πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους και νέα γραφεία παραρτήματα. Είναι στελεχωμένη με δυναμικό Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία εξειδίκευση και γνώση της αγοράς που εξασφαλίζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στο εναλλασσόμενο περιβάλλον της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις του πρωτογενούς τομέα.

agrohorizon-etairia-1

Η Agrohorizon προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτατο και ολοκληρωμένο φάσμα αξιόπιστων γεωργικών συμβουλών, οι οποίες συνδυάζονται και προσαρμόζονται κατάλληλα στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις της κάθε αγροτικής επιχείρησης με αποτέλεσμα να καλύπτει κάθε ανάγκη τους, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.
Σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση με τρία γραφεία στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας και σημαντική παρουσία σε όλη την Ελλάδα. Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Agrohorizon διακρίνονται κυρίως στους έξι πυλώνες δράσης, ενότητες συμβουλών του Μ.2.1 του ΠΑΑ.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Agrohorizon είναι η ομάδα των συνεργατών της, η οποία διαθέτει σταθερή μέσα στο χρόνο έφεση για το αντικείμενο αλλά και την κατάλληλη εξειδίκευση, που σε συνδυασμό με την αρτιότητα των διαθέσιμων μέσων και της υλικοτεχνικής υποδομής, έχει σαν συνέπεια να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και αποδοτικότητας, γεγονός που αντανακλά την πελατοκεντρική φιλοσοφία της επιχείρησης.

Η υψηλή τεχνογνωσία, η εξατομικευμένη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών της και η επιτυχής υλοποίηση πλήθους έργων, εγγυώνται την ποιότητα των υπηρεσιών της.

agrohorizon-etairia-3

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΜΕΤΟΧΟΙ

της Agrohorizon

Μπαλή Κυριακή

Νόμιμος εκπρόσωπος της Agrohorizon Γεωπόνος ΠΕ Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Τσελέπη Τριανταφυλλιά

Μέλος της Agrohorizon Γεωπόνος Π.Ε. Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Παπά Μαρία

Μέλος της Agrohorizon Γεωπόνος Π.Ε. Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Σολδάτος Σπύρος

Μέλος της Agrohorizon Γεωπόνος Π.Ε. Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Ντάγκας Ιωάννης

Μέλος της Agrohorizon Οικονομολόγος Π.Ε. Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Τσάπουρνας Γεώργιος

Γεωπόνος Τ Ε Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Στούμπη Γλυκερία

Κτηνίατρος Π.Ε. Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΟΡΙΖΟΝΤΑ!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

© 2022 AGROHORIZON.GR. Powered by Karatzas.Pro

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.